บ้าน

3c2dคือบริษัทระดับโลกในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านธุรกิจที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ. เราให้บริการด้านคำแนะนำและคำปรึกษาในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง, การพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์, การกระจายสินค้าในระดับประเทศ , การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และยังรวมไปถึง ด้านการเงิน , การจัดโครงสร้างองค์กร, การกำกับดูแลและจัดการองค์กร, ความสามารถในการทำงาน, และความรับผิดชอบต่อองค์กร

ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์กว่า11ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาผ่านจดหมายและอีเมล์ ในทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรามีบริการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ไม่ว่าประเด็นนั้นจะมีความซับซ้อนหรือท้าทายเพียงใด, ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนในด้านการเงินระดับใด , ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคในทางธุรกิจ หรือประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์กว่า11ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาผ่านจดหมายและอีเมล์ ในทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรามีบริการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ไม่ว่าประเด็นนั้นจะมีความซับซ้อนหรือท้าทายเพียงใด, ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนในด้านการเงินระดับใด , ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคในทางธุรกิจ หรือประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรม